Organisasjon

logo nrf

Organisasjonsnummer 985 738 181

Adresse:
Norsk Roseforening,
v/ Hanne Dølheim
Linnebråteveien 164,
1455 Nordre Frogn.
Telefon: 64 93 93 45
Mobil: 947 91 724

Norsk Roseforenings formål er å fremme kunnskap om og interesse for rosedykring.

Vi har syv lokalavdelinger og ett hovedstyre med styremedlemmer fra Hordaland, Oslo omegn, Gudbrandsdalen, Vestfold og Agder. I tillegg har vi kontaktpersoner som er mer enn gjennomsnittlig interessert i roser over det ganske land. Det er også to små klubber som driver litt på siden, på Ringerike og i Drøbak. Vi arbeider med å få etablert lokalavdeling i Rogaland.

Vårt hoveorgan er Rosebladet, som kommer ut fire ganger i året.

I 2016 skal vi arrangere Nordisk rosehelg i Hordaland (Bergen). I 2018 skal vi ha verdenskongress i Danmark. I tillegg arrangeres det turer lokalt og sentralt. Følg med i Rosebladet og på nettsiden.

Vi ønsker flere medlemmer og ennå fler aktive medlemmer, som ønsker å bidra inn i lokallagene og i hovedstyret.

Bli medlem i dag